Zmiany w lubelskim planie gospodarki odpadami

19 listopada 2018 r. Zarząd Województwa przyjął projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Aktualizacja polegała na dodaniu do dokumentu załącznika nr 2, który wyznacza w regionie miejsca spełniające warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Opracowanie aktualizacji „Planu…” w tym zakresie jest realizacją ustawowego obowiązku wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1479).

Na wyznaczone w „Planie…” miejsca spełniające warunki magazynowania odpadów będą kierowane pojazdy z odpadami, wobec których uprawnione organy (Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego lub organy ochrony środowiska) ujawnią następujące naruszenia:

  • przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy,
  • naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
  • naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Dodanie załącznika z wykazem miejsc magazynowania odpadów jest jedyną modyfikacją dokumentu. Jego treść przyjęta uchwałą Nr XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” pozostaje bez zmian.

do-pobraniaDO POBRANIA