Zmiana powierzchni pod uprawy konopi włóknistych do konsultacji

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2019 roku. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie od 20 do 27 maja 2019 r.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, 1490 i 1669) sejmiki wojewódzkie, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obowiązane są do corocznego:

  • określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych, a także
  • wskazania rejonizacji tych upraw w regionie.

Powierzchnię upraw oraz ich rejonizację w naszym województwie w 2019 roku ustalono w oparciu o propozycje uzyskane z poszczególnych urzędów gmin na podstawie zgłoszeń rolników oraz informacji wpływających od podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku lub konopi. Areał i rejonizację Sejmik Województwa Lubelskiego zatwierdził uchwałą Nr IV/100/2019 11 marca 2019 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 1975. Obecnie konsultowana zmiana dotyczy powiększenia planowanego areału upraw konopi włóknistych.

Na Państwa opinie w tej sprawie czekamy do 27 maja 2019 r.

do-pobraniaDO POBRANIA