Zapraszamy na konferencję „Pszczelarstwo w województwie lubelskim”

Pszczelarzy, rolników, a także wszystkie osoby i instytucje zainteresowane promocją miodów, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji „Pszczelarstwo w województwie lubelskim”, która odbędzie się 29 maja br. w Lublinie. Wydarzenie to Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje we współpracy z Oddziałem Regionalnym Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Lubelskich Kucharzy.

Celem podejmowanej inicjatywy jest wskazanie pszczelarzom nowych rozwiązań umożliwiających wytwarzanie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych poprzez uczestnictwo w systemach żywności wysokiej jakości. Konferencja ma również na celu przedstawienie rolnikom możliwości rozwiązań prawidłowego stosowania oprysków – bez szkody dla pszczół – oraz unaocznienie znaczenia zapylania dla gospodarki rolniczej. Trzeci moduł sympozjum zostanie poświęcony podejmowaniu działań służących świadomemu wyborowi miodu przez konsumenta.

Przedstawione zagadnienia mają służyć w głównej mierze wsparciu pszczelarzy oraz organizacji działających na terenach wiejskich i na rzecz szeroko rozumianego pszczelarstwa. Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do promocji lokalnych wytwórców rolno-spożywczych oraz ich produktów, w tym naszych miodów. Nieodłącznym elementem konferencji będzie też degustacja regionalnej żywności wysokiej jakości, a także wizyta w miejskich pasiekach Centrum Spotkania Kultur.

Organizując konferencję, chcemy także zwrócić uwagę na szczególną pozycję lubelskiego pszczelarstwa w skali kraju. Województwo lubelskie zajmuje bowiem pierwsze miejsce w Polsce pod względem produkcji miodu oraz liczby rodzin pszczelich, natomiast liczba funkcjonujących tu pszczelarzy i zainstalowanych pasiek zawodowych plasuje nasz region na drugim miejscu podium.

do-pobraniaDO POBRANIA