Wyróżnij się znakiem „Produkt polski”

Wytwórców żywności produkowanej z krajowych surowców rolnych zachęcamy do znakowania jej marką „Produkt polski”. Znakowanie jest dobrowolne i nie wymaga żadnej rejestracji. Logo można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.

Możliwość stosowania oznakowania „Produkt polski” wprowadza ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku. Określa ona jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania znaku na wyrobach żywnościowych.

Stanowią one, że:

  1. Informacja „Produkt polski” może być podawana na produktach, których surowce rolne pochodzą z krajowej produkcji.
  1. W przypadku mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego dodatkowo wymaga się, aby zostały one pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Dopuszczalne jest użycie do 25% składników niepochodzących z Polski, ale tylko pod warunkiem koniecznego wykorzystania takich składników w produkcie i przy braku możliwości pozyskania tych składników w kraju (przyprawy i bakalie, np. rodzynki czy skórka pomarańczowa).

Uwaga! Wytwórcy, którzy umieszczą informację „Produkt polski” bez spełnienia powyższych kryteriów będą podlegały karze określonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.).

Dodajmy, że znak „Produkt polski” dzięki prostej grafice nawiązującej do flagi polskiej jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy odniesienie do polskiego pochodzenia traktują jako kryterium zakupu. Wyroby oznaczone tym logo mają większą szansę na sprzedaż również dzięki wzmożonej promocji znaku, którą obecnie prowadzi resort rolnictwa (patrz tekst: „Kupuj świadomie”). Ministerstwo informuje też, że od połowy kwietnia planowane jest uruchomienie kampanii informacyjno-edukacyjnej w telewizji – do sięgania po specjały z logo „Produkt polski” ma zachęcić specjalny spot reklamowy.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski.