Wymień piec z pomocą EKODOM-u!

Tylko do 31 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach projektu EKODOM, realizowanego w naszym regionie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Skierowana do osób fizycznych oferta zakłada przyznanie preferencyjnych pożyczek z możliwością umorzenia ich części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia polegającego na wymianie pieca czy budowie „zielonej” infrastruktury.

Rodzaje dofinansowanych inwestycji:

  • wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
  • wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
  • wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
  • budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaktualizowane dokumenty, w tym: regulamin konkursu, wzory wniosków i harmonogram rzeczowo-finansowy można pobrać ze strony internetowej → wfos.lublin.pl.