Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szykuje kolejne finansowe wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nową grupę lub organizację producentów. Jest się o co starać, bo limit takiej subwencji wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy. Nabór wniosków rusza 15 kwietnia br.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych uznane od 15 września 2018 r., łączące producentów jednego produktu lub grupy produktów, niebędących wcześniej członkami grupy lub organizacji producentów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów   określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych.

Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa, zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, by odbiorcami produktów nie były osoby należące do grupy, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Więcej informacji na temat naboru oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej ARiMR.