Wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

10 kwietnia otworzy się kolejna szuflada z unijnymi pieniędzmi na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych. Tego dnia ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy m.in. na zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, a także – w ograniczonym zakresie – na budowę i modernizację budynków.

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności  otwórz tabelę . Warunkiem przyznania pomocy jest również to, że firmy takie zobowiążą się do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami. W przypadku, gdy firma zajmuje się produkcją, taka długoterminowa umowa musi dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Minimalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014-2020 wynosi 100 tys. zł, a maksymalna:

  • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Nabór potrwa do 9 maja. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie arimr.gov.pl.