Szkolenia dla biznesu

Trwa cykl konferencji pt. „Prawa i obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska” zorganizowanych przez Departament Rolnictwa i Środowiska dla podmiotów zobowiązanych na mocy ustaw do wnoszenia opłat środowiskowych (za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów). W spotkaniach uczestniczą przede wszystkim przedstawiciele przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i lokalnych agencji ochrony środowiska. Pierwsze konferencje miały miejsce w Lublinie (16 października br.) i w Białej Podlaskiej (17 października br.).

Celem tej inicjatywy jest poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu interpretacji przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz wypracowanie zdolności praktycznego i właściwego zastosowania treści ustaw. Problematykę konferencji przedstawiają eksperci: prof. Anna Haładyj z KUL omawiająca kwestię praw i obowiązków przedsiębiorców oraz dr Adam Lesiuk z UMCS prezentujący przykłady „dobrych praktyk” sporządzania sprawozdań z działalności środowiskowej.

– Potrzeba organizacji takich spotkań związana jest z istotnymi zmianami w systemie opłat i sprawozdawczości wprowadzonymi ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce oraz zmianami ustawy prawo ochrony środowiska – podkreśla wicemarszałek Grzegorz Kapusta – Zwłaszcza, że obowiązkowi opłat za korzystanie ze środowiska podlega przeszło 6 tysięcy podmiotów z naszego regionu, a opłaty sięgają ponad 40 milionów złotych rocznie.

Kolejne konferencje odbędą się w Chełmie (23 października br.) i w Zamościu (30 października br.). W spotkaniach weźmie łącznie udział ok. 400 osób.

galeriaGALERIA