Zarząd Województwa Lubelskiego przeprowadza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW).

Obowiązek uchwalenia nowego statutu tej instytucji wynika z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 898). Projekt uchwały Sejmiku dotyczący nadania statutu WFOŚiGW, jako projekt aktu prawa miejscowego podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w przypadku:

  • Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie 30 dni od momentu doręczenia projektu;
  • organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego od 31 maja do 7 czerwca 2017 r.

Uwagi i opinie do projektu można składać:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4;
  • za pośrednictwem poczty:
    – tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin lub: Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin;
    – elektronicznej na adres e-mail: dris@lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA