Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

7 czerwca 2017 r. zakończyły się konsultacje  projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW). Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

do-pobraniaDO POBRANIA

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji