Rozszerzony wykaz upraw małoobszarowych

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało znowelizowane rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin. Rozporządzenie rozszerza wykaz upraw małoobszarowych o 77 nowych pozycji.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Polsce do zastosowań małoobszarowych zalicza się rośliny, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Tym samym zastosowania małoobszarowe obejmują te zastosowania środków ochrony roślin, w których rejestracja nie jest opłacalna z perspektywy producentów tych preparatów, ale jednocześnie niezmiernie ważna dla producentów rolnych. W większości dotyczą one istotnych gospodarczo upraw specjalistycznych, m.in. owoców i warzyw, roślin ozdobnych, szkółek (roślin przeznaczonych do sadzenia) i roślin zielarskich.

Kwalifikacja uprawy do grupy upraw małoobszarowych umożliwia rozszerzanie zakresów stosowania środków ochrony roślin o ochronę tych upraw w uproszczonym trybie, określonym w art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. Tym samym pozwoli to na zwiększenia puli środków ochrony roślin dostępnych do stosowania w tych uprawach. Przełoży się to również na możliwość zapewnienia minimalnego poziomu ochrony nowych upraw zakwalifikowanych jako uprawy małoobszarowe.

do-pobraniaDO POBRANIA

Rozporządzenie zmieniające z 15 marca 2017 r.

Rozporządzenie z 22 maja 2013 r.