Prostsze zasady i większe wsparcie dla producentów owoców i warzyw

Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie kryzysu dzięki nowym przepisom przyjętym 13 marca br. przez Komisję Europejską.

Zaktualizowane i uproszczone rozporządzenie delegowane dotyczące europejskiego sektora owoców i warzyw przewiduje:

  • zwiększenie wsparcia dla sektora w przypadkach wycofania owoców i warzyw z obrotu (wzrost ceny wycofania z 30 do 40 proc. średniej unijnej w przypadku bezpłatnej dystrybucji oraz z 20 do 30 proc. w przypadku wycofania z innym przeznaczeniem, np. kompost, pasza dla zwierząt, destylacja itp.);
  • większą atrakcyjność organizacji producentów owoców i warzyw dla producentów niezrzeszonych, dzięki bardziej precyzyjnemu określeniu, jakie działania OP kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego, oraz ustanowieniu maksymalnego odsetka produkcji, którą można wprowadzać do obrotu poza organizacją (25 proc.);
  • uproszczenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących międzynarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń, m.in. poprzez powiązanie kontroli i płatności z terytorium, na którym realizowane jest działanie danej międzynarodowej organizacji.

Uchwalenie rozporządzenia zamyka dwuletni przegląd w ramach trwającej inicjatywy na rzecz lepszego stanowienia prawa, realizowanej przez Komisję pod przewodnictwem J.-C. Junckera. Od przyjęcia dokumentu przez KE, Rada i Parlament Europejski mają dwa miesiące na jego przegłosowanie, po czym wejdzie ono w życie.

Szczegółowe informacje nt. temat znajdują się na stronie Komisji Europejskiej → europa.eu.