Prawa i obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Serdecznie zapraszamy osoby i firmy, których działalność wymaga pozwolenia na korzystanie ze środowiska, do uczestnictwa w konferencji pt. „Prawa i obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska”.  Z myślą o Państwa wygodzie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przeprowadzi je w czterech turach w poszczególnych miastach powiatowych grodzkich. Pierwsza odbędzie się 16 października w Lublinie, kolejne – w Białej Podlaskiej (17.10), Chełmie (23.10) i Zamościu (30.10).

Konferencja ma na celu poinformowanie przedsiębiorców korzystających ze środowiska na terenie województwa lubelskiego o najnowszych zmianach dotyczących obowiązku wypełnienia i składania informacji oraz wnoszenia opłat. Na spotkaniu omówiony zostanie m.in. uproszczony system wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wprowadzony ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce oraz zmianami ustawy Prawo ochrony środowiska. Będą też przykłady dobrych praktyk sporządzania sprawozdań na obowiązujących wzorach wykazów i czas na dyskusję. Do wygłoszenia prelekcji Departament Rolnictwa i Środowiska UMWL zaprosił ekspertów: prof. Annę Haładyj i dra Adama Lesiuka. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji (poniżej) i do uczestnictwa!

Uwaga: liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń, które prosimy przesyłać do 22 września br. na adres e-mail: grazyna.segit@lubelskie.pl lub katarzyna.banas@lubelskie.pl.  

do-pobraniaDO POBRANIA