Powstaje „Kanon kuchni polskiej”

Wszystkich miłośników lubelskiej kuchni tradycyjnej zapraszamy do współpracy w ramach projektu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Kanon kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne”. Na propozycje potraw, które powinny znaleźć się w publikacji, ministerialni urzędnicy czekają do 15 grudnia.

Celem projektu jest określenie i skodyfikowanie tradycyjnych cech, metod lub przepisów polskiej kuchni, bogactwa jej smaków, produktów i potraw, które będą uważane za podstawę tej kuchni.

„Kanon kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne” powinno być punktem odniesienia dla restauratorów, szefów kuchni, szkół gastronomicznych, dziennikarzy, działaczy kulinarnych, naszych placówek dyplomatycznych oraz wszystkich innych, którzy będą chcieli włączyć się w promocję i propagowanie kuchni polskiej. 

 Jak włączyć się w projekt?

Aby włączyć się w to działanie, należy do 15 grudnia 2018 r. przesyłać na adres: sekretariat.pj@minrol.gov.pl propozycje potraw (przepisy), które powinny znaleźć się w publikacji „Kanon kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne”.

Liczba i wybór propozycji jest nieograniczony i zależy od Państwa uznania. Wszystkie zgłoszenia zostaną przeanalizowane i ocenione przez powołany w tym celu zespół, a wybrane przepisy kulinarne trafią do opracowania „Kanonu kuchni polskiej”/„Polskiego dziedzictwa kulinarnego”. 

Jak informuje ministerstwo, projekt wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: gov.pl/web/rolnictwo. Gorąco zachęcamy amatorów lubelskich frykasów do zgłaszania ich do „Kanonu…”.