Pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

Na premię w wysokości 60 tys. zł mogą liczyć rolnicy planujący rozwój małych gospodarstw. Wnioski o pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od 30 marca do 28 kwietnia br.

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Agencji → arimr.gov.pl.