„Plan” na odpady

Samorządowcy z naszego regionu 6 marca wzięli udział w konferencji, poświęconej realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Plan podzielił województwo na 8 regionów, powiązanych z budową infrastruktury zagospodarowania odpadów. Na terenie regionów funkcjonuje 14 instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

– Nasze województwo jako jedno z pierwszych w Polsce uchwaliło „Plan” i jako pierwsze złożyło go w Komisji Europejskiej. Do tej pory wartość zrealizowanych w naszym województwie projektów, związanych z unieszkodliwianiem odpadów to ponad 400 mln złotych. W nowym RPO na lata 2014-2020, zabezpieczyliśmy na podobne zadania ponad 144 mln złotych. – powiedział wicemarszałek Grzegorz Kapusta.

Jednym z elementów konferencji był program artystyczno-edukacyjny. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach, będący laureatami ubiegłorocznego konkursu „Segregujesz – zyskujesz”, przygotowali występ poświęcony selekcji odpadów. Młodzież podkreślała jak ważne jest, aby każdy z nas dbał o środowisko.

W tematycznymi prelekcjami wystąpili: prof. Marek Górski z Wydziału Prawa Uniwersytetów Łódzkiego i Szczecińskiego, Sławomir Struski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska, dr Paweł Szyszkowski z firmy „Strobilus”, która przygotowała „Plan”, Tomasz Wadas, prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Puławach, Grzegorz Uliński, kierownik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie i Marek Musiej, kierownik Oddziału Oceny Projektów Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencję zorganizował Departament Rolnictwa i Środowiska przy finansowym udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

do-pobraniaDO POBRANIA

Grzegorz Uliński, Działalność kontrolna WIOŚ w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Marek Górski, Selektywna zbiórka odpadów w świetle prawa

Paweł Szyszkowski, Założenia WPGO wynikające z zapisów KPGO 2022

Sławomir Struski, Podsumowanie prac nad lubelskim WPGO

→ Tomasz Wadas, Możliwości zrealizowania celów przyjętych w WPGO 2022 przez ZZO

galeriaGALERIA