Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich rozdane

713 tysięcy 518 złotych i 47 groszy to kwota refundacji 15 zwycięskich projektów wyłonionych w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie lubelskim.

We wtorek, 18 czerwca przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego – wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski i członek zarządu Sebastian Trojak –  podpisali umowy na realizację projektów dedykowanych rozwojowi obszarów wiejskich z przedstawicielami gmin, Lokalnych Grup Działania i instytucjami kultury.

– Wiele projektów na stałe wpisało się w „harmonogram” naszego Planu Operacyjnego – mówiła Ewa Szałachwiej, Dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Już po raz trzeci wesprzemy Festiwal promocyjno-edukacyjny Kiszeniaki i Kwaszeniaki, Piknik Ekologiczny w Gminie Ostrówek czy Wojewódzką Wystawę Koni Zimnokrwistych w Tucznej.

W ostatniej edycji konkursu największą ilość punktów zdobył projekt partnerski złożony przez Lokalną Grupę Działania Owocowy Szlak z Opola Lubelskiego i jest to Święto Produktu Lokalnego, które odbędzie się już 30 czerwca. Dotychczas, w obecnym okresie programowania, rozstrzygnięto już dwa konkursy – w 2017 roku na kwotę refundacji 193 480, 49 zł, a w 2018 roku – refundacja wyniosła 820 235, 97 zł.

W grudniu bieżącego roku zostanie ogłoszona 4 edycja konkursu dla partnerów KSOW. Do podziału zaplanowano 810 tys. zł Serdecznie zapraszam do składania wniosków.