Pieniądze na działalność pozarolniczą

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Nabór w ARiMR trwa od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

O premię mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania PROW 2014-2020 pt. „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym dokumenty aplikacyjne, znajdują się na stronie internetowej → arimr.gov.pl.