Opiszmy lubelską wieś

Wspomnienia, opisy tradycji i życia mieszkańców wsi, sagi rodzinne, a nawet powieści, wiersze i scenariusze teatralne można zgłaszać do jedenastej już edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Zachęcamy lubelskich regionalistów do podjęcia wyzwania i udziału w projekcie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa! 

Celem konkursu, nad którym patronat objął Polski Komitet ds. UNESCO, jest promocja rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Przedsięwzięcie prowadzone jest w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe (m.in. doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi.
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r. Szczegółowe informacje, regulamin oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie www.fdpa.org.pl. Gorąco zachęcamy Państwa do udokumentowania dziedzictwa lubelskiej wsi.