Nowa edycja programu bioasekuracji przed ASF

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że 15 lipca br. weszła w życie nowa edycja programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018. Program obowiązuje na określonym obszarze województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.  W naszym regionie do przestrzegania wymogów zawartych w dokumencie zobowiązani są hodowcy świń gospodarujący w gminach: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski.

Do głównych wymagań bioasekuracji należą:

  • zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
  • wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
  • przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
  • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
  • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
  • utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
  • posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji;
  • zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa – wymagania są spełnione także wtedy, gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób;
  • utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa dnia 14 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa, który powinien zostać spełniony do dnia 31 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej na stronie Głównego Lekarza Weterynarii wetgiv.gov.pl.