Napisz, jaka jest polska (lubelska) wieś

O historycznej sukcesji i wyzwaniach stawianych obszarom wiejskim można pisać różnie. I na takie właśnie prace, o indywidualnym charakterze, czeka organizator konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Pasjonatów folkloru lubelskiej wsi gorąco zachęcamy do uczestnictwa w  dziewiątej już edycji projektu. Na laureatów najlepszych dokumentów w dwóch kategoriach czekają nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł każda.

Celem konkursu, nad którym patronat objął Polski Komitet ds. UNESCO, jest m.in. wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Szczególną jej wartością jest – jak podkreśla organizator – dziedzictwo kulturowe, na które składają się nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin). Niewiele z tych elementów przetrwało i zachowało się dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest ochrona spuścizny po naszych przodkach.

Konkurs jak co roku prowadzony jest w dwóch kategoriach:

  • prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Preferowane będą prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.

Przypomnijmy, że zwycięzcą drugiej edycji konkursu został mieszkaniec naszego województwa, Adam Panasiuk z Urszulina. Jego szkic „Śladami zapomnianej historii. Wereszczyn” okazał się najlepszy w drugiej kategorii. Pan Adam, podobnie jak pozostali laureaci, otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości pięciu tysięcy złotych, a jego praca doczekała się wydania w postaci książkowej. Organizator takie same nagrody zapewnia zwycięzcom w obydwu kategoriach tegorocznej edycji konkursu.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r. Szczegółowe informacje, regulamin oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie → www.fdpa.org.pl. Gorąco zachęcamy do udokumentowania dziedzictwa lubelskiej wsi.

do-pobraniaDO POBRANIA

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

galeriaGALERIA