Napisz, jaka jest polska (lubelska) wieś

W formie monografii, pracy popularnonaukowej lub pamiętnika… O historycznej sukcesji i wyzwaniach stawianych obszarom wiejskim można pisać różnie. I na takie właśnie prace, o indywidualnym charakterze, czeka organizator konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Pasjonatów folkloru lubelskiej wsi gorąco zachęcamy do uczestnictwa w jubileuszowej, dziesiątej już edycji projektu. Na laureatów najlepszych dokumentów w dwóch kategoriach czekają nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł każda.

Celem konkursu, nad którym patronat objął Polski Komitet ds. UNESCO, jest m.in. wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Szczególną jej wartością jest – jak podkreśla organizator – dziedzictwo kulturowe, na które składają się nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin).

Konkurs jak co roku prowadzony jest w dwóch kategoriach:

  • prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularnonaukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Preferowane będą prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje, regulamin oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie www.fdpa.org.pl. Gorąco zachęcamy do udokumentowania dziedzictwa lubelskiej wsi.