Nałęczów – drugi przystanek na kulinarnym szlaku wschodniej Polski

Producentów i przetwórców żywności z województwa lubelskiego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w roli wystawców w drugiej w tym roku odsłonie Festiwalu Produktów Regionalnych i Tradycyjnych „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca br. w Nałęczowie. Wydarzenie to, będące jedną z form gospodarczo-turystycznej promocji naszego regionu, jest także doskonałą okazją do zareklamowania i sprzedaży swojego asortymentu przez samych wytwórców.

Festiwal, połączony z  XXXIV Wojewódzkim Przeglądem Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych, odbędzie się w specjalnie wydzielonym miasteczku produktów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom (z trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego) zapewniamy miejsca wystawowe, natomiast stoiska należy zorganizować we własnym zakresie.

W trakcie imprezy planowana jest prezentacja producentów, pokazy kulinarne oraz występy zespołów muzycznych zwieńczone koncertami z udziałem gwiazdy muzycznej. Przedsięwzięcie odbywać się będzie pod patronatem mediów regionalnych, które zapewnią odpowiednią reklamę w lokalnej prasie, radiu i telewizji. Dodatkową atrakcją dla wytwórców będą konkursy z nagrodami na: najciekawsze stoisko wschodnich ziem Polski oraz najlepszy smak wschodnich ziem Polski. 

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 14 czerwca br.:

  • e-mailem na skrzynkę pocztową: rafal.serej@lubelskie.pl
  • lub pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu, p. Rafałem Serejem: tel. (81) 44 16 538.

Organizatorami festiwalu w Nałęczowie są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miejski w Nałęczowie, Oddział Regionalny Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Lublinie, Stowarzyszenie Lubelskich Kucharzy, Cech Rzemiosł Spożywczych w Lublinie.

do-pobraniaDO POBRANIA