Najlepsi młodzi producenci rolni w regionie

Wiedzę rolniczą, zarówno tę teoretyczną, jak i praktyczną, mają w małym paluszku. Najlepiej przeszli test pisemny składający się z kilkudziesięciu pytań i zdobyli najwięcej punktów w ustnym etapie konkursu. Mowa o pięciu wojewódzkich laureatach Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, których poznaliśmy w poniedziałek, 11 marca.

Organizowana przez Związek Młodzieży Wiejskiej olimpiada przebiegała w regionie, wzorem lat poprzednich, dwuetapowo – najpierw odbyły się eliminacje szkolne (środowiskowe), a następnie wojewódzkie. Podczas finału regionalnego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie kandydaci do tytułu rolniczego omnibusa zmagali się z pisemnym testem, a jedenastu z najlepszymi wynikami – także z egzaminem ustnym. Dodajmy, że jury wysoko postawiło poprzeczkę przed zawodnikami, którzy musieli wykazać się wiedzą nie tylko typowo rolniczą, jak produkcja roślinna i zwierzęca czy mechanizacja rolnictwa, ale także tą dotyczącą ochrony środowiska i – modnych dziś – odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie mogło zabraknąć również pytań na temat Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestników obowiązywała przy tym znajomość aktualnych treści czasopism rolniczych, ponieważ zawarte w nich wiadomości specjalistyczne są – jak co roku – wykorzystywane w poszczególnych etapach olimpiady. Przez gęste sito eliminacji przeszli i nominacje regionalne zdobyli:

I miejsce: Paweł Wardach
II miejsce: Jarosław Bandosz
III miejsce: Rafał Hadel
IV miejsce: Gabriel Wołowik
V miejsce: Michał Dimitruczuk

To właśnie oni będą reprezentować nasze województwo podczas finału krajowego, który odbędzie się w dniach 14-15 marca 2019 r. podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Co roku najlepszym lubelskim olimpijczykom dopinguje marszałek województwa, fundując atrakcyjne nagrody. Na tegorocznych finalistów czekały wartościowe zestawy narzędziowe oraz dyplomy, które podczas poniedziałkowego finału wręczała Beata Gajak z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.  

Naszym olimpijczykom jeszcze raz gratulujemy wiedzy oraz życzymy przysłowiowego połamania pióra podczas krajowego finału olimpiady w Kielcach!

galeriaGALERIA