Na Dożynkach Prezydenckich w Spale

Tegoroczna promocja lubelskiego rolnictwa w Spale mieniła się odcieniami złota. I nie tylko za sprawą zbożowego wieńca dożynkowego przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Garbowie, ale także miodu i pszczelarskich aranżacji, które zdominowały wystrój naszego stoiska na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu (COS). Podczas dwóch dożynkowych dni (16-17 września) promowaliśmy tu nie tylko rolniczy potencjał, ale i dziedzictwo kulturowe regionu. Tym razem oprawę muzyczną naszej prezentacji zapewnili artyści z Przybysławic.

Koncerty kapeli i zespołu śpiewaczego z KGW Przybysławice zachęcały odwiedzających do zajrzenia na lubelskie stoisko, gdzie ze swoją ofertą czekała już „miodowa” reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Rozgościła się tu również „dożynkowa” ekipa gminy Garbów, której w konkursie wieńcowym kibicowali na miejscu wójt Kazimierz Firlej i wicestarosta lubelski Robert Wójcik. 

Przypomnijmy, że Spała to miejscowość, w której tradycyjnie odbywają się Dożynki Prezydenckie. Pierwsze zorganizował tu jeszcze w 1927 roku Ignacy Mościcki, który miejscowość tę uznawał za szczególnie ulubione miejsce wypoczynku, a zarazem pracy. Po reaktywowaniu imprezy w 2000 roku, nieprzerwanie co roku pełni Spała funkcję rolniczej stolicy Polski.

Tegorocznej uroczystości Ceremoniału Dożynkowego towarzyszyły: kiermasz tradycyjnych produktów kulinarnych z różnych regionów Polski i występy muzyczne w stadionowym Miasteczku Regionów, a także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gwoździem niedzielnego programu była jak zwykle najbarwniejsza część Dożynek, czyli przejście korowodu dożynkowego z kościoła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie na scenie odbyła się część oficjalna imprezy. Dożynkowy festyn można było śledzić także na zainstalowanym koło stawu w centrum Spały telebimie, który transmitował obraz z COS. Tutaj również odbywały się występy zespołów ludowych. W tym roku imprezę poprowadził zespół Mazowsze, a gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół Feel.

galeriaGALERIA