Młodzi mistrzowie recyklingu poszukiwani!

Fundacja Chlorofil oraz sprawujący honorowy patronat nad projektem Marszałek Województwa Lubelskiego zapraszają uczniów klas 3-7 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych z regionu lubelskiego do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. Na laureatów czekają: wycieczka do parku narodowego (I miejsce) oraz wizyty studialne do instalacji recyklingu (II i III miejsce). Organizator przyzna dodatkowo nagrody specjalne i wyróżnienia.

W konkursie mogą wziąć  udział kreatywne, minimum 2-osobowe ekozespoły, które do 30 marca br. w ciekawej formie artystycznej (plakat, komiks, film, audycja, księga, instalacja, makieta itp.) odpowiedzą na pięć pytań otartych dotyczących recyklingu, surowców wtórnych, prawidłowego i bezpiecznego postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Tegoroczne pytania to:

  1. Wybierz 5 przedmiotów nadających się do recyklingu i wytłumacz, jak będzie przebiegał ich recykling. Co powstanie w wyniku recyklingu?
  2. Co to jest zasada 3R?
  3. Dlaczego walczymy z plastikiem, czyli tworzywami sztucznymi w morzach i oceanach?
  4. Zaprojektuj postać nowoczesnego robota (np. do sprzątania, oczyszczania powietrza, pomocy w domu itp.), który po zakończeniu użytkowania będzie nadawać się do recyklingu. Jakich materiałów i surowców użyjesz? Dlaczego?
  5. Jakie znaczenie ma magnez w organizmie człowieka, a jakie zastosowanie we współczesnej technice.

Konkurs wykorzystuje nowoczesne aplikacje internetowe do przekazania wiedzy ekologicznej. Można z nich korzystać bezpłatnie na stronie chlorofil.com.pl. Tam też znajdują się wszelkie niezbędne informacje związane z konkursem, w tym dane kontaktowe, regulamin i formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia zespołów organizator czeka do 30 stycznia 2019 roku. Zachęcamy zespoły z lubelskich placówek do udziału w konkursie i trzymamy kciuki!