Mamy olimpijskie „oczko”, czyli dwudziestu jeden laureatów!

Gdzie najlepiej wykazać się swoją wiedzą? Oczywiście podczas turniejów. Jednym z nich jest Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, zaliczana do grona najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów w Polsce. Tegoroczne eliminacje okręgowe – rozegrane 12 kwietnia w Kijanach pod Spiczynem – wyłoniły aż dwudziestu jeden omnibusów, którzy awansowali do etapu centralnego. Dla nich właśnie marszałek Jarosław Stawiarski ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Eliminacje okręgowe XLIII już edycji olimpiady przeprowadził Komitet Okręgowy działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na czele z dr. hab. Piotrem Kraską (przewodniczący) i dr hab. Sylwią Andruszczak (sekretarz). Siedziby olimpijczykom użyczyła dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. W organizację konkursu aktywnie włączyli się pedagodzy oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły, a także doktoranci i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz studenci Koła Naukowego Agronomów. Kciuki za olimpijczyków trzymał w Kijanach m.in. Sebastian Trojak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który uczestniczył w oficjalnym rozpoczęciu zmagań.

Wzorem lat ubiegłych olimpiada cieszyła się sporym zainteresowaniem młodzieży z rolniczych szkół średnich. Nic dziwnego – nagrodą w jej ogólnopolskim finale są indeksy szkół wyższych. Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje m.in. w zawodzie technika agrobiznesu, ochrony środowiska, weterynarii czy technika żywienia i usług gastronomicznych. Do wyścigu po indeksy tym razem wzięło udział 135 uczniów, którzy z powodzeniem przeszli wcześniej etap szkolny. Reprezentowali oni w sumie 41 szkół z „naszego” okręgu, czyli z terenu województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Uczniowie startowali w siedmiu blokach tematycznych (jak się okazuje nie tylko typowo rolniczych). Funkcję przewodniczących jury w poszczególnych blokach pełnili: dr Ewa Kwiecińska-Poppe (produkcja roślinna), dr inż. Piotr Stanek (produkcja zwierzęca), dr inż. Adam Węgrzyn (mechanizacja rolnictwa), dr Agnieszka Malik (technologia żywności), dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś (gastronomia), dr hab. Halina Lipińska (architektura krajobrazu), dr hab. Iwona Taszkun (weterynaria).

 

ELIMINACJE

Każdy uczestnik zmagań w Kijanach musiał przejść etap pisemny złożony z sześćdziesięciu pytań testowych, następnie wykonać trzy zadania praktyczne. W ocenie umiejętności brane były pod uwagę: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie teoretyczne, organizacja, czas, bezpieczeństwo i higiena pracy. Co ważne, uczestników obowiązywała znajomość aktualnych treści czasopism rolniczych o profilu odpowiadającym danemu blokowi tematycznemu.

Przez gęste sito eliminacji z sukcesem przeszło i nominacje okręgowe zdobyło dwudziestu jeden omnibusów. Wśród nich najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. Dla wszystkich tych finalistów zestawy atrakcyjnych prezentów ufundował Marszałek Województwa Lubelskiego. W jego imieniu laureatom gratulowała i nagrody wręczała Ewa Szałachwiej, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL.

Czy te wyróżnienia zdopingują naszych zawodników do powtórzenia sukcesu również na niwie ogólnopolskiej? Dowiemy się już na początku czerwca. Tymczasem gratulujemy serdecznie dotychczasowych wyników i trzymamy kciuki za zwycięstwo w Hańczowej!

Zdjęcia: © Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

galeriaGALERIA