Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu po konsultacjach

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ŁOChK). Uprawnione podmioty mogły zgłaszać swoje wnioski od 7 do 16 marca br.

Przypomnijmy, że głównym celem uchwały dotyczącej ŁOChK jest ponowne określenie jego położenia i  granic, ustalenie zakresu czynnej ochrony ekosystemów oraz listy zakazów obowiązujących na jego terenie. O szczegółach projektu pisaliśmy tutaj.  

Przebieg konsultacji oraz ich rezultaty zostały przedstawione w przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdaniu z 17 kwietnia br.

do-pobraniaDO POBRANIA