Listopadowe spotkanie antysmogowe

Trwa cykl comiesięcznych spotkań zespołu do spraw uchwały antysmogowej. Ostatnie z nich, czwarte, odbyło się 19 listopada br. Najważniejszą częścią posiedzenia było wypracowanie rekomendacji dla instytucji współpracujących na rzecz czystego powietrza w naszym regionie.

Punktem wyjścia do listopadowych prac zespołu było przedstawienie aktualnego projektu uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego uwzględniającego uwagi i zmiany zaproponowane podczas poprzedniego posiedzenia. Na podstawie najnowszej wersji dokumentu członkowie zespołu opracowali rekomendacje dla rządu, samorządu województwa oraz gmin, czyli zestaw działań, których podjęcie jest niezbędne równocześnie z przyjęciem uchwały antysmogowej. Przykładową dyrektywą dla władz państwowych jest obniżenie poziomów informowania i alarmowania o zanieczyszczeniach dla obywateli. Od samorządu wojewódzkiego wymagane będzie z kolei zapewnienie wsparcia finansowego na wymianę starego systemu ogrzewania, a od jednostek gminnych – skuteczne egzekwowanie zakazu spalania śmieci w domowych instalacjach grzewczych.

Do czasu kolejnego spotkania zespołu rekomendacje te zostaną dopracowane, a po ich zatwierdzeniu przez członków zespołu – przekazane właściwym jednostkom.

galeriaGALERIA