Krok w stronę RIPOK

RIPOK-i to regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, które tworzone są w odpowiednio przygotowanych do tej funkcji zakładach zagospodarowania odpadów (ZZO). O tym, jak do wymagań stawianym RIPOK-om dostosowują się pretendujące do tej roli zakłady, rozmawiano podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim 4 kwietnia br. Na naradę z przedstawicielami marszałka przybyli zarządzający siedmioma ZZO, które w partnerstwie realizują kluczowy dla województwa lubelskiego projekt, obejmujący  ich kompleksową modernizację i doposażenie.

Spotkanie, w którym uczestniczył wicemarszałek województwa Grzegorz Kapusta, było okazją do oceny stanu zaawansowania prac inwestycyjnych prowadzonych przez poszczególnych operatorów instalacji zgodnie z założeniami „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Jest to istotne w związku z tworzeniem w regionie właściwego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Warto podkreślić, że do połowy 2018 r. wszystkie funkcjonujące tu instalacje powinny posiadać odpowiednie moce przerobowe oraz niezbędne elementy spełniające wymagania dla regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy departamentów UMWL: Rolnictwa i Środowiska, a także Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

galeriaGALERIA