Konsultacje społeczne

Nowy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zakłada ograniczenie populacji zwierząt  na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie. Dokument ten, zgodnie z wymogami prawa, Zarząd Województwa poddaje konsultacjom społecznym. 

W ciągu trzech lat planuje się ograniczyć populację następujących rodzajów zwierząt: saren (10 osobników), dzików (10), lisów (10), zajęcy (10) oraz borsuków (4). Ograniczenie ma nastąpić w drodze odłowu za pomocą sieci i pułapek żywołownych lub odstrzału redukcyjnego.

O poddaniu projektu konsultacjom społecznym Zarząd Województwa Lubelskiego zadecydował uchwałą nr CCXXXVI/4658/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Na opinie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego czekamy do 29 grudnia br.

do-pobraniaDO POBRANIA