Kolejne czeki rozdane!

Szkolenie dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbyło się 10 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, było okazją do wręczenia samorządowcom z terenu województwa lubelskiego 32. symbolicznych czeków na kwotę 72,5 mln zł. Pieniądze te Urząd Marszałkowski przekazał na dofinansowanie projektów modernizacji dróg lokalnych i sfinansowanie projektów scalania gruntów.

Czeki i umowy beneficjentom wręczali: pełniący rolę gospodarza spotkania Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, a także Ewa Szałachwiej, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWL. Kierując kilka słów do gości, reprezentanci Samorządu Województwa nie tylko gratulowali im sukcesu, ale także dziękowali za zaangażowanie i inspirowali do dalszej aktywności na rzecz rozwoju lubelskich obszarów wiejskich – do dalszego korzystania z funduszy unijnych i współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

– To niezwykle budujące, że dzięki Państwa pracy i pieniądzom przekazanym przez Urząd Marszałkowski lubelskie obszary wiejskie tak bardzo się zmieniają i rozwijają. Cieszę się, że możemy cyklicznie dokładać swoje cegiełki do niezwykle potrzebnych inwestycji samorządowych. Cegiełki te nie tworzą jednak muru, a m.in. nowoczesne i równe drogi – mówiła podczas gali dyrektor Ewa Szałachwiej.

Warto zaznaczyć, że ze wspomnianej puli pieniędzy: 26,5 mln zł pozwoli zmodernizować 28 dróg powiatowych i gminnych na łącznej długości prawie 50 km, a kolejne 46 mln zł – scalić 8,5 tys. ha gruntów, co bardzo ułatwi życie setkom mieszkających na wsi ludzi, zwłaszcza rolników.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy naszym beneficjentom i życzymy bezproblemowej realizacji wszystkich zaplanowanych projektów!

galeriaGALERIA

Więcej zdjęć z gali wręczenia czeków zamieszczamy na profilu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na Facebooku.