Kazimierski Park po konsultacjach

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z ich przebiegu.

 

 Sprawozdanie 

 

Przypomnijmy, że głównym celem uchwały dotyczącej KPK jest uszczegółowienie przebiegu granic parku oraz jego otuliny, a także określenie szczególnych celów ochrony oraz zakazów wybranych spośród katalogu zakazów z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.).