Jaka przyszłość wspólnej polityki rolnej?

Do 2 maja br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR). Na podstawie ich wyników Komisja Europejska do końca 2017 r. opracuje komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz możliwe scenariusze polityczne na przyszłość.

Podejmujemy dziś kolejne kroki w kierunku unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej na 21. wiek – stwierdził komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan. – Rozpoczynając konsultacje publiczne, zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do udziału w kształtowaniu polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy.

Unowocześniona i uproszczona wspólna polityka rolna ma uwzględnić kluczowe wyzwania, przed którymi stoi rolnictwo i obszary wiejskie, a jednocześnie przyczynić się do:

  • realizacji priorytetów politycznych Komisji (w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego),
  • osiągnięcia zrównoważonego rozwoju,
  • ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej i przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w Brukseli w lipcu 2017 r.

Dodatkowe informacje, w tym link do konsultacji znajdują się na stronie Komisji Europejskiej europa.eu.