Jak sobie radzić z niedoborem wody w rolnictwie?

„Problem wody w rolnictwie – istnieje wiele ścieżek do jego rozwiązania”, to tytuł artykułu Marka Krysztoforskiego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego lekturę polecamy producentom rolnym z naszego regionu. Ekspert analizuje w nim wiele kwestii dotyczących niedoboru wody, kalkulatorów nawodnień i strategii mających na celu zwiększenie produkcji roślinnej, a przede wszystkim wskazuje 52 metody łagodzenia skutków suszy.

Metody są efektem pracy grupy działania skoncentrowanej na problemie wody i rolnictwa (EIP Focus Group  „Water  and  Agriculture”), która powstała przy Unii Europejskiej. W  pracach grupy brało udział 19 ekspertów z 12 krajów – od najbardziej zagrożonych suszą krajów śródziemnomorskich, aż po potencjalnie nie mające problemów z wodą, jak Anglia czy Holandia (w których jak się okazało, także występują problemy). Jednym z ekspertów unijnych był autor artykułu, Marek Krysztoforski. Szczegółowy opis metod (w języku angielskim) znajduje się w raporcie, który również zamieszczamy poniżej.

do-pobraniaDO POBRANIA