Jak palić w piecu?

Szkodliwy smog, którym oddychamy w zimie, to w dziewięćdziesięciu procentach wina złego ogrzewania budynków mieszkalnych. Używanie przestarzałych pieców, nieodpowiedniej jakości węgla i palenie odpadów poważnie zagraża naszemu zdrowiu! Warto więc rozpocząć sezon grzewczy „z głową”. Pomocny w tym będzie poradnik Ministerstwa Środowiska, który w wersji PDF zamieszczamy poniżej.

Jak czytamy w publikacji: „Dobra instalacja spalania paliwa stałego to złożony układ wielu ważnych czynników”, takich jak:

  • dobre urządzenie grzewcze o wysokiej sprawności cieplnej i niskiej emisji zanieczyszczeń,
  • odpowiednio dobrany i utrzymany komin,
  • dobre paliwo,
  • staranna obsługa z wykorzystaniem dobrych praktyk.

I właśnie wszystkie te kwestie są drobiazgowo omówione w ministerialnym opracowaniu. Znajdą tam Państwo informacje wprowadzające – o jakości powietrza w Polsce i przyczynach przekroczeń norm, a także skrupulatne dane dotyczące poszczególnych punktów problemu, a wśród nich: fizykochemiczne porównanie paliw, analiza kosztów ogrzewania czy technik spalania, jak również wskazówki co do sposobów ograniczania emisji, doboru paliw i urządzeń grzewczych przy remoncie czy budowie domu. W opracowaniu znalazła się także charakterystyka instalacji kominowej – omówiono tu wymogi dotyczące parametrów oraz kontroli jej stanu technicznego. Ostatnie karty publikacji zawierają podsumowanie – dobre praktyki eksploatacji instalacji grzewczej. Zachęcamy do lektury!

do-pobraniaDO POBRANIA

galeriaGALERIA