Jak ograniczać zanieczyszczenia azotem w gospodarstwie?

Rolników i doradców rolnych zachęcamy do obejrzenia pięciu odcinków filmu pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”, do których linki zamieszczamy poniżej. Produkcja ta powstała w wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”.

W pierwszej części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne.
https://youtu.be/5OFcghqE0tI

Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione są obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Znajdą tu Państwo także informacje, jak właściwie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie.
https://youtu.be/bhu7sGNWaZY

Trzecia część jest poświęcona głównie nawozom. Film odpowiada na pytania, jak je stosować, by ograniczyć ich wymywanie, jak je składować oraz w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów.
https://youtu.be/CorEZpt8-_w

W kolejnej części omówione są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. To także podpowiedź, jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby.
https://www.youtube.com/watch?v=-W2Cg5dOqSo

W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych.
https://youtu.be/giJZ0tYezBM

Więcej informacji na temat kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, znajdą Państwo na stronie: http://www.fdpa.org.pl/azot.