Jak działa rolniczy handel detaliczny?

Przypominamy, że od 1 stycznia br. rolnicy mogą prowadzić działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Jest to kolejna forma sprzedaży produktów regionalnych – obok  istniejących już: sprzedaży bezpośredniej oraz tzw. MOL-a, czyli działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

W ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) rolnicy mogą sprzedać konsumentom końcowym, np. turystom, mięso od hodowanych w gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni, produkty: mięsne (np. szynki, pasztety, kiełbasy), mleczne (np. ser, masło), złożone (np. pierogi z mięsem), a także przetwory z owoców (np. soki owocowe, dżemy) oraz warzyw (np. marynaty, kiszonki i soki warzywne), pieczywo, wyroby cukiernicze i niemięsne wyroby garmażeryjne (np. pierogi z serem). Zasada jest taka, że produkcja ma się odbywać:

  • własnymi siłami,
  • metodami nieprzemysłowymi,
  • w gospodarstwie.

Możliwość taką daje ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. 2016 poz. 1961), która wprowadza m.in. preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny. Przychody uzyskane z takiej sprzedaży do wysokości 20 tys. zł rocznie będą zwolnione z podatku. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywał 2-proc. podatek ryczałtowy.

W celu dokonania rejestracji takiej działalności należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

  • produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności lub
  • żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Obejrzyj:

Pobierz: