Interesariusze projektu AgroRES spotkali się po raz drugi

19 listopada 2020 r. on-line po raz drugi spotkali się członkowie Lokalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu AgroRES. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Politechniki Lubelskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Klastra Energia Dolina Zielawy, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, Gminy Niemce, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Biura Zarządzania Energią Miasta Lublin.

Na początku spotkania uczestnikom zaprezentowano stan prac w projekcie, w tym prace nad Podręcznikiem dobrych praktyk. Każdy partner projektu, w tym Województwo Lubelskie miało za zadanie zidentyfikować 10 dobrych praktyk z zakresu OZE na terenach rolniczych.  Najlepiej ocenioną przez partnerów z Europy dobrą praktykę z naszego regionu tj.  Kotłownię na biomasę w Ostrowie Lubelskim zaprezentował Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. 

Następnie z 70 dobrych praktyk opisanych w Podręczniku uczestnikom przedstawiono naszym zdaniem 8 najciekawszych przykładów:

 • Lokalne rynki energii – Irlandia;
 • Biogazownia BioKympi – Finlandia;
 • Ekologiczne i wielofunkcyjne gospodarstwo w cyklu zamkniętym – Włochy;
 • Poprawa efektywności energetycznej na giełdzie rolno-spożywczej w Rzymie (CAR) – Włochy;
 • Farma fotowoltaiczna wytwarzająca energię na potrzeby winiarni – Włochy.
 • Hybrydowy system fotowoltaiczno – biomasowy – Hiszpania;
 • Wykorzystanie biomasy do suszenia tytoniu – Hiszpania;
 • Kocioł na biomasę w Grupie winiarskiej – Hiszpania.

Na zakończenie spotkania uczestnicy oceniali powyższe przykłady wybierając  najlepsze dobre praktyki w 5 kategoriach:

 1. Najciekawsza dobra praktyka,
 2. Najbardziej innowacyjna dobra praktyka,
 3. Dobra praktyka, która ma największy wpływa na środowisko,
 4. Dobra praktyka, którą najłatwiej można wdrożyć w naszym regionie,
 5. Dobra praktyka, która jest najlepszym przykładem do promowania OZE na terenach wiejskich.

Głosy naszych lokalnych Interesariuszy są ważną wskazówką dla Województwa Lubelskiego przy wyborze dwóch dobrych praktyk na spotkania bilateralne, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat najbardziej interesujących dla nas dobrych praktyk.