Instalacja w Adamkach po konsultacjach

27 stycznia br. zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Zmiana  dotyczyła uwzględnienia w wykazie (załączniku nr 2 do uchwały) Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północno-Zachodniego. Więcej na ten temat pisaliśmy → tutaj.

do-pobraniaDO POBRANIA

Sprawozdanie z konsultacji