Ile maku i konopi w 2019 roku?

Ponad 58o ha maku niskomorfinowego oraz prawie 10,5 tys. ha konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2019 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, 1490 i 1669) sejmiki wojewódzkie, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obowiązane są do corocznego:

  • określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych, a także
  • wskazania rejonizacji tych upraw w regionie.

Powierzchnię upraw oraz ich rejonizację w naszym województwie w 2019 roku ustalono w oparciu o propozycje uzyskane z poszczególnych urzędów gmin na podstawie zgłoszeń rolników oraz informacji wpływających od podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku lub konopi. Wymienione areały nie są obligujące, mogą zostać wykorzystane w dowolnej wielkości, jednak wyznaczają limit, do którego właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent mogą udzielać pozwoleń plantatorom.

Na Państwa opinie w sprawie proponowanych powierzchni i rejonizacji upraw czekamy w terminie od 6 do 8 lutego 2019 r.

do-pobraniaDO POBRANIA