Ile maku i konopi w 2017 r.?

246,15 ha dla maku niskomorfinowego oraz 190,76 ha dla konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2017 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) sejmiki wojewódzkie, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obowiązane są do corocznego określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz do wskazania rejonizacji tych upraw w regionie.

Propozycje w naszym województwie zostały sporządzone na podstawie wniosków zainteresowanych jednostek samorządowych i analizy uprawy tych roślin w minionych latach.

Na Państwa opinie w sprawie proponowanych powierzchni i rejonizacji upraw czekamy w terminie od 26 stycznia do 2 lutego 2016 r.

uchwała ZWL w sprawie przeprowadzenia konsultacji

projekt uchwały SWL (dokument do konsultacji)

formularz zgłaszania uwag i wniosków