Handlowcu, ureguluj opłatę za reklamówki!

Przypominamy, że przedsiębiorca prowadzący sklep, w którym są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów, jest zobowiązany pobierać, a następnie przekazać opłatę recyklingową za wydanie takiego asortymentu. Opłatę należy wnieść się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do 15 marca roku następującego po roku, w którym została pobrana.

Funkcjonujący od roku (1 stycznia 2018 r.) wymóg pobierania opłaty recyklingowej obowiązuje wszystkich prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujących taki asortyment (art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj.: Dz.U. 2018 poz. 150). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2389) obecna stawka za wydanie jednej sztuki lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego wynosi 0,20 zł.

Pieniądze z tytułu pobierania w 2018 roku opłaty recyklingowej należy teraz wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa:

85 1020 3147 0000 8502 0136 3456

Przedsiębiorcy mają na to czas do 15 marca 2019 r.

Zobacz także: OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY FOLIOWE – PYTANIA I ODPOWIEDZI.

 

Zdjęcie nad tekstem: Wojciech Pacewicz /PAP (za rmf24.pl)