Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu po konsultacjach

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uprawnione podmioty mogły zgłaszać swoje wnioski od 21 czerwca do 2 lipca br.

Przypomnijmy, że głównym celem uchwały jest dokładne wyznaczenie przebiegu granic Obszaru oraz aktualizacja zapisów dotyczących zakazów obowiązujących na jego terenie. O szczegółach projektu pisaliśmy tutaj

Przebieg konsultacji oraz ich rezultaty zostały przedstawione w przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdaniu z 6 lipca br.

do-pobraniaDO POBRANIA