Gala Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego

27 września br. w Lublinie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Na zaproszenie marszałka województwa w gościnnych progach Lubelskiego Centrum Konferencyjnego spotkało się kilkudziesięciu producentów tradycyjnych specjałów, by odebrać zasłużone laury promocyjne. Tego dnia wspólnie świętowaliśmy też wpisanie dwusetnego wyrobu z naszego regionu na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych (LPT).

Dzięki rejestracji wyśmienita żywność tradycyjna stała się doskonałą, bo smaczną wizytówką województwa i poszczególnych jego zakątków. Lubelskich smakołyków mamy na Liście dokładnie 204. Liczba ta stanowi 10 proc. wszystkich zarejestrowanych wyrobów (jest ich ponad 1,8 tys.) i daje nam niezmiennie trzecie miejsce w rankingu regionów, które najaktywniej promują swój kulinarny dorobek.

Przypomnijmy, że na LPT można zgłosić produkty, potrawy lub przetwory charakterystyczne dla danego obszaru geograficznego (np. powiatu, gminy), które są tam wytwarzane od co najmniej 25 lat. Listę dla całego kraju prowadzi minister rolnictwa, ale zgłoszenia, zarówno od osób indywidualnych, jak i stowarzyszeń czy innych zainteresowanych podmiotów (np. lokalnych producentów), weryfikują najpierw marszałkowie województw. I to do nich należy adresować wnioski.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz wysoki wynik na Liście to nie tylko zasługa samego urzędu, ale i wnioskodawców, zgłaszających nam produkty do wpisu – mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL. – A są to przeważnie sami producenci, zarówno prowadzący małe, lokalne firmy, jak i większe spółdzielnie produkcyjne czy prężne przedsiębiorstwa. Swoje pomysły i wnioski zgłaszają nam także osoby prywatne, właściciele gospodarstw agroturystycznych, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia działające przy ośrodkach kultury. Organizując to spotkanie, chcieliśmy pokazać, że doceniamy ich wszystkich i dbamy o dobry klimat naszej współpracy.

Laury promocyjne, czyli dyplomy za nowo wpisane na Listę wyroby, wręczył producentom wicemarszałek województwa Grzegorz Kapusta, który w tej smacznej promocji widzi również aspekt gospodarczy.

Produkt regionalny przestał być dzisiaj już tylko hobby bazującym na przepisach naszych babć odnalezionych w pamiętnikach czy starych książkach kucharskich. Obecnie to pomysł na biznes, na tworzenie dodatkowych dochodów i miejsc pracy na terenach wiejskich – zauważa gospodarz gali. – Rejestracja wyrobu na Liście Produktów Tradycyjnych i udział w naszych wydarzeniach promocyjnych ułatwia poruszanie na lokalnym czy regionalnym rynku żywności. Mamy liczne przykłady osób, które po kilku latach hobbystycznego podejścia do produktów regionalnych przekształciły je w dochodową działalność gospodarczą.

Jak to zrobić? Tego również dowiedzieli się uczestnicy gali. W ramach wydarzenia odbyła się bowiem konferencja „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych”, podczas której  wskazano rolnikom i wytwórcom produkującym na niedużą skalę ułatwienia w produkcji, przetwórstwie i sprzedaży żywności. Swoje prelekcje wygłosili: rolnik i przetwórca ekologiczny Jerzy Moń (Wpisanie produktu na LPT a wzrost jego sprzedaży), Jolanta Chlebek z Vita-Natura (Wpisanie produktu na LPT w świadomości końcowego konsumenta), Grzegorz Maryniowski z BioGrim-u (Wpisanie produktu na LPT – znaczenie dla producenta) oraz Tomasz Rutkowski ze spółki LokalneOgniwo (Możliwości kupowania i sprzedawania produktów lokalnych drogą internetową). Izabella Byszewska z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego mówiła o produktach regionalnych i lokalnych jako potencjale regionów), a Katarzyna Madoń-Kremeś z UMWL o działaniach Samorządu Województwa Lubelskiego na rzecz promocji dziedzictwa kulinarnego regionu i samych wytwórców. Z kolei Jacek Jakubczak ze Stowarzyszenia Lubelskich Kucharzy opowiedział o produktach tradycyjnych i regionalnych w menu restauracji.

Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć degustacji regionalnej żywności wysokiej jakości, czyli lubelskiego „dorobku” na Liście Produktów Tradycyjnych, a także prezentacji lokalnych producentów oraz instytucji działających na rzecz branży związanej z bezpieczeństwem żywności i rolnictwem.

galeriaGALERIA