Film o zasklepianiu gleb

Dziennie ponad 5 ha ziemi rolniczej jest w Polsce wyłącznych z produkcji, a więc co dwa dni znika obszar przeciętnej wielkości gospodarstwa. Takie dane przytacza Grzegorz Siebielec, ekspert puławskiego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), w filmie zrealizowanym w ramach projektu RECARE. Zachęcamy do obejrzenia 3-minutowej produkcji poświęconej zasklepianiu gleb i instrumentom ich ochrony przed urbanizacją.

Projekt RECARE (Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care) jest finansowany z 7 Programu Ramowego UE. Głównym jego celem jest rozwijanie efektywnych metod zapobiegania różnym formom degradacji gleb w Europie i promocja zrównoważonych praktyk wykorzystania gruntów. Natomiast głównym zadaniem zespołu IUNG, który bierze udział w projekcie, jest analiza zagrożeń związanych z zasklepianiem gleb (ograniczeniem ich zdolności retencyjnych w wyniku zabudowy i rozwoju infrastruktury) oraz utratą najcenniejszych gruntów w procesach urbanizacji.

Film o zasklepianiu gleb można obejrzeć tutaj.

W tekście został wykorzystany kadr z filmu o zasklepianiu gleb (źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG).