Drugie spotkanie „antysmogowe”

26 września br. w Lulinie odbyło się drugie posiedzenie zespołu do spraw uchwały antysmogowej. Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja roboczego projektu uchwały przygotowanego w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWL.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca zespołu, radna Bożena Lisowska, która powitała w gremium trzech nowo powołanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego specjalistów. Podczas spotkania dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL Sławomir Struski przedstawił prezentację dotyczącą środków finansowych do wykorzystania w województwie lubelskim na OZE w latach 2014-2020. Ponadto zaprezentował on członkom zespołu obowiązujące w Polsce uchwały antysmogowe. W trakcie posiedzenia omówiono szczegółowo art. 96 ustawy Prawa ochrony środowiska dotyczący m.in. możliwego zakresu takiej uchwały.

Głównym punktem posiedzenia było przedstawienie roboczego projektu uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego, przygotowanego w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWL. Był to wstęp do szerszej dyskusji na forum zespołu mającej na celu wypracowanie optymalnych zapisów w dokumencie. Obecni na posiedzeniu specjaliści debatowali m.in. nad możliwościami wprowadzenia do uchwały ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Aktualnie trwa indywidualna praca członków Zespołu. Koordynacją działań poszczególnych specjalistów oraz zbieraniem od nich uwag i propozycji zapisów uchwały zajmuje się na bieżąco Departament Rolnictwa i Środowiska. Zadaniem tej komórki urzędu jest teraz aktualizacja roboczego tekstu dokumentu na podstawie tych uwag. Zmodyfikowany projekt uchwały antysmogowej zostanie ponownie poddany analizie na kolejnym posiedzeniu zespołu. 

galeriaGALERIA