Dotacje na zagraniczną promocję polskich specjalności żywnościowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand). O dotacje na udział w zagranicznych targach, wystawach czy konferencjach mogą ubiegać się m.in. mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z branży polskich specjalności żywnościowych.

Zaproszenie skierowane jest do firm, które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007): 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.71.Z, 10.72.Z, 10.73.Z, 10.82.Z, 10.83.Z, 10.84.Z, 10.85.Z, 10.86.Z, 11.07.Z.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne,
  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa  od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.