„Dostępność Plus” na obszarach wiejskich

W związku z uruchomieniem rządowego programu „Dostępność Plus”, którego celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) apeluje do liderów społeczności lokalnych, w tym do lokalnych grup działania o zwrócenie szczególnej uwagi na to zagadnienie m.in. w kontekście stosownych kryteriów wyboru operacji do finansowania w ogłaszanych konkursach.

Obszary, w których szczególnie warto zapewnić dostępność, to inwestycje ukierunkowane na:

  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
  • budowę i modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń,
  • inwestycje z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego,
  • budowę, modernizację lub wyposażenie budynków ogólnodostępnych, które zapewniają warunki do organizowania i animowania społeczności wiejskich,
  • kształtowania przestrzeni publicznej w celu podniesienia atrakcyjności obszarów wiejskich i promowanie rozwoju przestrzennego,
  • budowę lub modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów,
  • wsparcia rynku żywności wysokiej jakości poprzez rozwój logistyki, platform sprzedażowych, sprzedaży przez Internet itp.

Ministerstwo zwraca też uwagę, że wszelkie inwestycje powstające na obszarach wiejskich powinny uwzględniać koncepcję projektowania uniwersalnego, czyli projektowania produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Jednocześnie informujemy, iż w kwietniu 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało Standardy dostępności dla wszystkich inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

do-pobraniaDO POBRANIA