„Czyste powietrze” – spotkania w gminach

Rozpoczął się cykl spotkań w gminach nt. możliwości wykorzystania przez osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, środków finansowych na wymianę źródła ogrzewania oraz termomodernizacji budynków w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Czyste Powietrze”

Podstawowym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dwugodzinne spotkania dla zainteresowanych mieszkańców poszczególnych gmin odbędą się zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem:

  • Krzczonów – 5 września, godz. 16:00, Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu (ul. Żeromskiego 11),
  • Zakrzew – 5 września, godz. 18:00, Urząd Gminy (sala konferencyjna, pok. 13, Zakrzew 26),
  • Baranów – 6 września, godz. 16:00, Urząd Gminy (ul. Rynek 14),
  • Bychawa – 6 września, godz. 16:00, Bychawskie Centrum Kultury (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 34),
  • Ułęż – 6 września, godz. 18:00. Gminna Biblioteka Publiczna (Ułęż 173),
  • Żyrzyn – 7 września, godz. 18:00, Gminna Biblioteka Publiczna (ul. Tysiąclecia 29),
  • Poniatowa – 8 września, godz. 18:00, Centrum Kultury Promocji i Turystyki (ul. Fabryczna 1).